EKO-KOM

Jsme rádi součástí jednoho z největších environmentálních projektů v České republice: EKO-KOM. Podílíme se aktivně na provozu systému třídění a recyklace obalových odpadů.

Ročně se v systému EKO-KOM vytřídí a předá k recyklaci a využití přes 880 tisíc tun odpadů z obalů. Třídění odpadů je stále dostupnější a kvalita této služby odpovídá nejvyšším standardům v zemích EU. Systém třídění a následné recyklace využitelných odpadů z obalů je neustále rozvíjen s cílem splnění cílů cirkulární ekonomiky, které vyplývají z nových právních předpisů.

Výsledky celého systému EKO-KOM ukazují, že se podařilo v naší zemi vybudovat stabilní a efektivně fungující systém třídění odpadů. V současné době má možnost třídit odpady 99 % spotřebitelů v celé České republice, kteří mají k dispozici více než 540 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad.

Podle Zákona č. 477/2001 Sb. o obalech je každá společnost, která své výrobky nabízí v obalech, povinna postarat se o zpětný odběr odpadu.

cs_CZCzech