Projektování
v softwaru DIALux

Nabízíme kompletní projektování a výpočty osvětlení v interiéru i exteriéru. A to jak pro nové osvětlení, tak pro rekonstrukci stávajícího, kde nahrazujeme konvenční fluorescenční nebo jiné světelné zdroje Našimi LED zdroji. Profesionální řada produktů TESLA lighting má kompletní sadu pluginů, je tedy plně kompatibilní se softwarem.

Mezi hlavní výstupy programu patří výpočet osvětlení v pracovní hladině, který pro Vás slouží jako podklad pro schválení objektu dle hygienických norem, a 3D vizualizace osvětlených prostor.

Jak projektové řízení probíhá?

  • Analýza osvětlení prostor
  • Zaměření prostoru pro namodelování
  • Modelování prostoru
  • Osazení 3D prostoru svítidly TESLA lighting
  • Export protokolu s výpočty nasvícení prostoru

Jak projektové řízení probíhá?

  1. Analýza osvětlení prostor
  2. Zaměření prostoru pro namodelování
  3. Modelování prostoru
  4. Osazení 3D prostoru svítidly TESLA lighting
  5. Export protokolu s výpočty nasvícení prostoru

Software DIALux

DIALux je profesionální software pro návrh a tvorbu světelných projektů, který pokrývá veškeré požadavky na moderní design osvětlení. Podporuje import modelů svítidel, takže v návrhu jsou použity konkrétní modely s reálnými hodnotami. Obsahuje veškeré mezinárodní předpisy, stanovené limity a normy, to zajištuje, že vytvořený projekt odpovídá legislativním a hygienickým požadavkům. V neposlední řadě také dokáže simulovat kombinaci denního a artificiálního světla a zahrnout ji do výpočtů. Výsledné osvětlení je vizualizováno v 3D renderu, kde je znázorněna míra a rozložení osvětlení.

Software DIALux

DIALux je profesionální software pro návrh a tvorbu světelných projektů, který pokrývá veškeré požadavky na moderní design osvětlení. Podporuje import modelů svítidel, takže v návrhu jsou použity konkrétní modely s reálnými hodnotami. Obsahuje veškeré mezinárodní předpisy, stanovené limity a normy, to zajištuje, že vytvořený projekt odpovídá legislativním a hygienickým požadavkům. V neposlední řadě také dokáže simulovat kombinaci denního a artificiálního světla a zahrnout ji do výpočtů. Výsledné osvětlení je vizualizováno v 3D renderu, kde je znázorněna míra a rozložení osvětlení.

Napište nám

cs_CZCzech